صفحه نخست1402/4/11 15:56:44

بهترین مادر دنیا

مادران نشاط و امید

مادر مهربانی‌ها

اندیشکده ریحانه

مقام معظم رهبری:

اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند – یعنی الگوی زهرایی، الگوی زینبی، زنان بزرگ، زنان باعظمت، زنانی که میتوانند دنیا و تاریخی را تحت تأثیر خود قرار دهند – آن وقت زن به مقام شامخِ حقیقی خود نائل آمده است. اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کمالات معنوی و اخلاقیاتی که خدای متعال و آیین الهی برای همه انسانها – چه مرد و چه زن – به طور یکسان در نظر گرفته است، برسد، تربیت فرزندان بهتر خواهد شد، محیط خانواده گرمتر و با صفاتر خواهد شد، جامعه پیشرفت بیشتری خواهد کرد و گره‌های زندگی آسانتر باز خواهد شد؛ یعنی زن و مرد خوشبخت خواهند شد. برای این باید تلاش کرد؛ هدف این است.

راه حل بنیادی

ما در ریحانه تلاش داریم با استفاده از ظرفیت بانوان و بهره‌مندی از نوآوری به مسائل حوزه زنان بپردازیم و برای برخی از آن‌ها راه‌حل‌هایی را به کار گیریم.

به باور ما، بانوان نیروی اجتماعی بنیادینی در راستای تحولات فرهنگی هستند. بدون توجه به ماهیت فرهنگ و نسبت آن با بانوان نمی‌توان به راه حل بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی اندیشید.

آخرین مطالب

بررسی دیدگاه صدرامتالهین شیرازی در مورد جایگاه مادر در تحقق سعادت کودک

مساله سعادت یکی از مهمترین مسائلی است که ابنا بشر را به خود متوجه داشته است، چراکه هر انسانی در هر مکتب و اندیشه ای به دنبال رسیدن به نقطه

بانوان راه حل بنیادین هستند.

.Women are the Basic Solution

اگر زنان در حركت اجتماعی یك ملتی حضور نداشته باشند، آن حركت به جائی نخواهد رسید، موفق نخواهد شد. اگر زنان در یك حركت حضور پیدا بكنند، یك حضور جدی و آگاهانه و از روی بصیرت، آن حركت به طور مضاعف پیشرفت خواهد كرد.

عنوان

بازگشت به بالا