مشاوره آنلاین ۱۳۹۸-۱-۲۵ ۱۶:۵۵:۵۹ +۰۴:۳۰

خانم زری کهریزی
مدرک: کارشناس ارشد مشاوره
سابقه کار: ۴۰ سال
حوزه تخصصی: نوجوانان, خانواده,ازدواج


محل کار :دانشکده علوم قرآنی

خانم زهرا جانجانی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق طلبه سطح سه تفسیر
بیش از۱۵سال سابقه مشاوره دینی و خانوادگی هشت سال در نهاد رهبری دانشگاه


در حال حاضر معاونت فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه

فهیمه منکرسی
مدرک:کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
سابقه کار:۳ سال

حوزه تخصصی: خانواده و مشاوره های فردی


مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه روان بهشت نگرش نو

خانم فاطمه سادات میر معینی
مدرک:کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
سابقه کار:۱۰ سال
حوزه کاری تخصصی:
مشاور خانواده و پیش از ازدواج


کلینیک روان شناسی اردیبهشت مشغول به کار هستند